Verhuur

Beleid verhuur clubhuis
De vereniging stelt leden in staat om (voor bepaalde tijd) gebruik te maken van het clubhuis van de
vereniging voor een bijeenkomst in besloten kring. Het lid kan voor het huren van het clubhuis contact opnemen met de penningmeester, die de beschikbaarheid afstemt met de clubhuiscommissie. Bij akkoord wordt een contract ondertekend, waarin de voorwaarden voor de huur zijn vastgelegd. Na afloop van de huur ontvangt de huurder via de administratie de factuur.

Tijdens de veldcompetitie wordt het clubhuis niet op de zaterdag verhuurd als dit een dag is dat er in de middag/avond thuis wordt gespeeld. Het clubhuis is dan immers exclusief beschikbaar voor de leden. Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden besluiten hiervan af te wijken.

Het clubhuis van de vereniging wordt gehuurd op naam van de huurder, tevens lid van de vereniging, die gedurende de gehele huurperiode aanwezig en eindverantwoordelijk is. Direct na afloop van de huurperiode wordt de ruimte door de huurder schoon en in de staat zoals bij aanvang van de huurperiode aanvaard opgeleverd. Blijft de huurder hierop in gebreke, dan worden de kosten van de schoonmaak door de vereniging op de huurder verhaald. De huurder is ten tijde van de huur verantwoordelijk voor de naleving van de eventueel van overheidswege geldende (corona)maatregelen. Schade aan het clubhuis of andere eigendommen van de vereniging wordt doorberekend aan de huurder, indien deze schade is aangebracht tijdens de huurperiode. Van eventueel ontstane schade tijdens de huurperiode wordt door de huurder direct melding gedaan aan de vereniging.

Het is de huurder toegestaan om tegen vergoeding van de inkoopprijs van de vereniging met een opslag van 25% gebruik te maken van de aanwezige voorraad drank en etenswaren van de vereniging. Van het gebruik van drank en etenswaren die eigendom zijn van de vereniging houdt de huurder in goed onderling vertrouwen een overzicht bij. Op uiterlijk na afloop van de huurperiode stuurt de huurder een opgave van gebruik aan de penningmeester van de vereniging. De huurder kan er ook voor kiezen om eigen meegebrachte drank en etenswaren te gebruiken. Het schenken van sterke drank door de huurder is tijdens de huurperiode nadrukkelijk niet toegestaan.

Het staat de vereniging vrij andere gebruikers gebruik te laten maken van de buitenfaciliteiten van de vereniging op de tijden dat de huurder gebruik maakt van het clubhuis. Het kan daarbij zowel gaan om gebruik door leden van de vereniging als door andere huurders.