Giften

Voor giften of andere geldzaken is dit het rekeningnummer van VEO:

NL98 INGB 0000 1973 00