Rookvrije vereniging

Een aanzienlijk deel van ons ledenbestand bestaat uit jeugdleden. Onze korfbalvereniging is een belangrijke omgeving in het leven van deze kinderen. We willen daarom dat kinderen het goede voorbeeld krijgen als zij bij ons sporten. Dit betekent dat we ons sportterrein rookvrij hebben gemaakt.

Waarom op weg naar rookvrij?
Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Ook in de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met tabaksrook. Door een rookvrij sportterrein voorkomen we dit. Kijk op www.rookvrijegeneratie.nl/sport voor meer informatie.

Wanneer rookvrij?
Veo is 24/7 rookvrij.

Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om het roken uit te stellen en als dit niet lukt buiten de sportaccommodatie (en buiten het zicht van kinderen) te roken op een hiertoe aangewezen plaats circa 5 meter rechts naast de entree. Hier is tijdens het korfbalseizoen een rookpaal/asbak geplaatst.

De entree en overige plekken binnen de hekken van ons terrein aan de Groen Zoom 4b in Den Haag zijn rookvrij. Ook onze buurverenigingen zijn rookvrij. Dit is voor sommigen even wennen. Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als vereniging onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven!

Rookvrije Generatie
De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel. We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.

We hopen dat iedereen, net als VEO zich sterk maakt voor een gezonde omgeving voor onze jeugdspelers en jonge bezoekers. Help ons mee om mensen aan te spreken en herinner ze aan onze afspraken.