VEO ABC

Aspiranten
B en C jeugd in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar.

Aanmelden

Lid worden van onze gezellige vereniging? Inschrijven gaat gemakkelijk en snel online via aanmelden bij VEO. Om deel te mogen nemen aan de competitie (niet voor kangoeroes) is een digitale spelerskaart vereist. Voor het maken van een spelerskaart is een recente pasfoto nodig. Mail de pasfoto naar het secretariaat of upload deze in de Sportlink App.

Aanvoerder
In de ploeg is een van de spelers de aanvoerster. Deze persoon draagt een duidelijk zichtbare band om de bovenarm. De speler vertegenwoordigt de ploeg tijdens de wedstrijd en is verantwoordelijk voor een behoorlijk optreden van de spelers. Indien geen coach aanwezig is, neemt de aanvoerder deze taken over. De aanvoerder heeft het recht de scheidsrechter te wijzen op alles, in het belang van een goede voortgang van de wedstrijd.

Afbellen
Afbellen moet altijd zo snel mogelijk, maar tot maximaal 3 dagen voor de wedstrijd (woensdag 18:00 uur). Zie de pagina ”wedstrijden” voor de telefoonnummers.

Avondvierdaagse
C.k.v. VEO organiseert jaarlijks de Avond4Daagse. Deelnemers wandelen vier avonden achter elkaar een afstand van 5 of 10 kilometer. Meedoen betekent niet alleen vier avonden wandelen, maar ook vier avonden genieten, praten en plezier maken. En dat samen met heel veel lopers uit Voorburg en omgeving! Jong en oud is van harte uitgenodigd om mee te lopen. De avondvierdaagse vindt meestal plaats eind mei / begin juni. Wandel jij ook gezellig mee? Inschrijving is mogelijk via avondvierdaagsevoorburg@gmail.com.

Bal
Een korfbalbal is ten minste tweekleurig; de omtrek bedraagt 68,0 – 70,5 cm. Het gewicht van de bal mag niet minder dan 445 g en niet meer dan 475 gram bedragen. De bal moet zijn opgepompt tot de voorgeschreven en op de bal aangegeven druk zodat – wanneer de bal op het speelveld valt van 1,80 m hoogte, gemeten vanaf de onderkant van de bal – deze behoort te stuiten tot een hoogte van ten minste 1,10 m en tot ten hoogste 1,30 m, gemeten vanaf de bovenkant van de bal.

Bardienst
Weten of je bardienst hebt? Bekijk dan het schema op de website!

Bestuur
Het bestuur van c.k.v. VEO komst maandelijks bijeen om de lopende zaken van de vereniging te bespreken.

Blue Tigers
De Blue Tigers is de naam van de officiële supportersclub van c.k.v. VEO.

Clubhuis
C.k.v. VEO heeft een eigen clubhuis! Dit is betrekkelijk nieuw. In dit clubgebouw vinden diverse activiteiten plaats, zoals darten, klaverjassen, oktoberfest, disco-avonden, sinterklaasvieringen, kerstavonden, ledenvergaderingen en nog veel meer.

Coach
Bij een ploeg kan een coach aanwezig zijn. De coach behoort te zitten op de bank die aan zijn ploeg is toegewezen. Het is de coach niet toegestaan het speelveld te betreden zonder toestemming van de scheidsrechter. Het is de coach toegestaan zijn spelers aanwijzingen te geven vanaf de bank op een wijze die niet storend is voor anderen. Een wedstrijdreglement kan toestaan dat de coach zijn plaats op de bank voor een korte periode verlaat om zijn spelers aanwijzingen te geven. Dat moet gebeuren aan dezelfde zijlijn waar de banken zijn geplaatst; hij dient daarbij buiten het speelveld te blijven.

Contributie
Leden ontvangen jaarlijks een acceptgiro in juli aan het begin van het seizoen. Opzeggen van het lidmaatschap kan per aan het secretariaat uiterlijk tot 1 mei. Hier vindt u de huidige contributie.

Ereleden
VEO heeft acht ereleden, onder wie één erevoorzitter: Henk van Vark. De overige ereleden zijn: Ans Verschoor (sinds 1991), Dieuwie Breedveld (sinds 2001), Fred Breedveld (sinds 2001), Ruud Vellekoop (sinds 2008), Jeroen Breeschoten (sinds 2010), Gerard van der Schoor (sinds 2011) en Chris Verschoor (sinds 2011).

Essesteijn
De thuishal van c.k.v. VEO. Elzendreef 20, 2272 EB Voorburg

Hemelvaartstoernooi
Al meer dan 40 jaar organiseert VEO op Hemelvaartsdag een succesvol korfbaltoernooi voor jong en oud. Ieder jaar  ontvangt VEO verenigingen uit de directe omgeving, maar soms ook van verder, om vaak genietend van de voorjaarszon sportiviteit en gezelligheid te combineren.

Junioren
A jeugd in de leeftijd van 16 t/m 18 jaar.

Kampen
VEO organiseert jaarlijks een weekend met daarin een kamp voor pupillen en daarnaast ook een aspirantenkamp van een weekend. Deze vinden in juni plaats, nadat de competitie is afgelopen.

Kangoeroes
De Kangoeroe Klup is een product dat korfbalverenigingen aanbieden aan kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar.

Korfbal
Korfbal is een sport waarbij de bal alleen met de handen wordt gespeeld. Het wordt op een rechthoekig veld gespeeld en elke ploeg bestaat uit vier spelers en vier speelsters, die de bal door de korf proberen te schieten. De belangrijkste kenmerken van de sport zijn: veelzijdigheid, samenspel, gecontroleerd fysiek contact en gelijkheid van geslachten.

Korven
Tegen elke paal wordt aan de naar het midden gekeerde kant een korf bevestigd, met de bovenrand overal 3,50 meter boven de vloer. De korven zijn cilindervormig zonder bodem, hebben een hoogte van 23,5 – 25,0 cm, een binnenrandse diameter van 39,0 – 41,0 cm aan de bovenkant en 40,0 – 42,0 cm aan de onderkant en een bovenrand van 2,0 – 3,0 cm breedte.

Kunstgras
We spelen als vereniging meestal op kunstgras. Toeschouwers staan achter de hekken, alleen spelers, reserves , coaches, verzorgers en scheidsrechters mogen binnen de hekken komen.

Opzeggen
Wil je opzeggen? Opzeggen doe je voor 1 mei. Dat kan alleen door een bericht te sturen aan het secretariaat. Je ontvangt een ontvangstbevestiging. Als dat niet het geval is, dan is je opzegging niet verwerkt. Afmelden bij de trainers of bij de Technische Commissie (Senioren of Jeugd) geldt niet als opzegging!

Palen
Palen met een uitwendige diameter van 4,5 – 8,0 cm worden loodrecht in of op het speelveld geplaatst, in beide vakken in de lengteas van het speelveld op een afstand vanaf de achterlijn, gelijk aan 1/6 van de lengte van het speelveld en in het midden van het speelveld, vanaf de beide zijlijnen.

Senioren, Junioren, aspiranten B, aspiranten C: 3,5m
Pupillen D en E (ook 1 vaks): 3m
Pupillen F: 2,5m en grote mand

Pupillen
D, E en F jeugd: 6 t/m 10 jaar.

Senioren
Korfballers van 18 jaar en ouder.

Scheidsrechters
De scheidsrechter heeft de leiding over het spel. Tot zijn taak behoort:

 • Het keuren van zaal, speelveld en materiaal; het letten op veranderingen die tijdens het spel optreden
 • Het handhaven van de regels van het spel. De scheidsrechter bestraft overtredingen. Wanneer bestraffing in het nadeel is van de niet-overtredende ploeg kan de scheidsrechter besluiten een overtreding niet te bestraffen (voordeelregel).
 • Het gebruiken van officiële scheidrechtergebaren om zijn beslissing te verduidelijken
 • Het ingrijpen, wanneer onbillijke bevoordeling van één van de ploegen door niet tot het spel behorende omstandigheden wordt teweeggebracht
 • Het kennisgeven van het beginnen, onderbreken, hervatten en beëindigen van het spel en het beginnen en beëindigen van een time-out door een fluitsignaal
 • Het optreden tegen wangedrag van spelers, coaches, vervangende spelers en andere tot een ploeg behorende personen
 • Het optreden tegen overlast van het publiek

Schoolkorfbal
C.k.v. VEO organiseert jaarlijks een groot schoolkorfbaltoernooi voor kinderen van de basisschool.

Sponsors
Heeft u behoefte aan meer landelijke bekendheid in korfballend Nederland? Of draagt u VEO een warm hart toe en wilt u dat omzetten in financiële ondersteuning? Zomaar twee vormen van sponsoring waarin wij graag met u meedenken. Als bestuur van VEO en als sponsorcommissie.

De huidige sponsoren van c.k.v. VEO vindt u hier.

Teams

Het spel wordt gespeeld door twee ploegen, elk van vier spelers en vier speelsters, van wie in elk vak twee spelers en twee speelsters worden ingedeeld.

Tenue

VEO is trots op haar unieke eigen kledinglijn. Het eigen ontwerp is tijdloos en draagt bij aan de binding binnen de vereniging. Tijdens wedstrijden dragen we daarom het blauwe shirt met op de linkerborst het oranje VEO logen en daaronder een zwart rokje of broekje en zwarte sportsokken. Bij het opwarmen en inschieten kom je vrijwel iedereen in het oranje shirt tegen, wat ook gebruikt wordt als we in een andere kleur moeten spelen bij uitwedstrijden. Het trainingspak maakt het geheel af.

Time-out

Een time-out is een onderbreking van de speeltijd gedurende 60 seconden; de duur van een time-out behoort niet tot de speeltijd. Het aantal toegestane time-outs per ploeg wordt bepaald door een wedstrijdreglement.

Een time-out kan door de coach alleen gedurende een spelonderbreking worden aangevraagd bij de scheidsrechter. Een wedstrijdreglement kan voorschrijven dat het aanvragen van een time-out door de coach dient te worden gedaan via de teller. De coach meldt de aanvraag om een time-out bij de scheidsrechter door het maken van een T-teken met beide handen.

Veld en zaal
In de zomer worden competitiewedstrijden op het veld gespeeld. In de winter worden de wedstrijden binnen in de zaal gespeeld.

Verzamelen

Voor het verzamelen bij een wedstrijd gelden vaste afspraken. Bij een thuiswedstrijd word je minimaal 1 uur van de te voren op de plaats van de wedstrijd verwacht. Bij een uitwedstrijd wordt anderhalf uur van de voren verzameld.

Wedstrijden

Het wedstrijdreglement schrijft de speeltijd en de duur van de rust voor.

Veld Zaal
Senioren 2 x 35 minuten, 10 minuten rust 2 x 30 minuten, 5 minuten rust
Junioren (A- teams) 2 x 35 minuten, 5 minuten rust 2 x 30 minuten, 5 minuten rust
Aspiranten (B- en C-team) 2 x 25 minuten, 5 minuten rust 2 x 25 minuten, 5 minuten rust
Pupillen (D-, E- en F- teams) 2 x 20 minuten, 5 minuten rust 2 x 20 minuten, 5 minuten rust

Wanneer de speeltijd van een speelhelft naar het oordeel van de scheidsrechter beïnvloed is door bijvoorbeeld  overtredingen of invloeden van buitenaf zoals het verzorgen van een blessures wordt de speeltijd van de desbetreffende speelhelft verlengt met de duur van het oponthoud.

Westvlietpark
C.k.v. VEO beschikt over een mooi gelegen sportcomplex in het sportpark Westvliet, groene Zoom 4b Den Haag. Deze accommodatie bestaat uit kunstgrasvelden, grasveld, een kleedaccommodatie en een gezellig clubhuis.

Zaalwacht

In de zaal hebben wij te maken met een extra taak: De Zaalwacht, ook wel zaalcommissaris genoemd. Hiervoor worden net als bij de scheidsrechters “vrijwilligers” voor aangewezen. Leden vanaf de A-jeugd worden bij toerbeurt ingezet. Bij de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eigen speeltijden, het team dat je moet begeleiden en hoe vaak je al aan de beurt geweest bent. Ook wordt gekeken of het fluiten van een wedstrijd te combineren is met jouw aanwezigheid als zaalwacht. Er wordt naar gestreefd de A-junioren samen met een ouder iemand de zaalwacht te laten draaien.

De taken van een zaalwacht in vogelvlucht:

 1. Zorg dat wedstrijden op tijd starten en eindigen. Bekijk van te voren het wedstrijdprogramma op de VEO-website.
 2. Bewaar de orde in zaal en de kleedkamers. Loop elk half uur door gangen en kleedkamers.
 3. Houd de score en speeltijd bij van de wedstrijden. Stel je voor de wedstrijd voor aan de scheidsrechter en maak afspraken.
 4. Weet waar de verbandtrommel is. Vraag dit aan je voorganger.
 5. Wanneer de scheidsrechter van een wedstrijd niet komt opdagen en er geen KNKV-lid is dat bevoegd en bereid is de wedstrijd te leiden, wijst de zaalcommissaris een lid van het KNKV als scheidsrechter aan. Dit geldt ook wanneer een scheidsrechter door blessure of een andere reden niet in staat is om de wedstrijd verder te leiden. Voor het leiden van junioren- en seniorenwedstrijden moet het betreffende lid 17 jaar of ouder zijn.