Contributie

Onderstaand is de contributieregeling en -tabel (hierna contributieregeling) opgenomen.

 

De contributieregeling is in de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2022 vastgesteld.

Met ingang van 1 juli 2022 gelden de onderstaande contributiebedragen.

Categorie Sub-categorie Verenigings-lidmaatschap “Toeslag spelen/trainen” Contributie 2022/2023
Spelend vereniginglid        
1a) Spelend lid Senior Wedstrijdsport* € 75,00 € 237,00 € 312,00
  Breedtesport € 75,00 € 212,00 € 287,00
1b) Recreant lid Senior (veld en zaal) Geen vaste deelname aan korfbalwedstrijden in competitieverband, wel trainingen (‘AR’) € 75,00 € 93,00 € 168,00
1c) Recreant lid Senior (veld) Trainingen, HvdD € 75,00 € 53,00 € 128,00
1d) Spelend lid Junioren (A-jeugd) Wedstrijdsport* € 75,00 € 186,00 € 261,00
  Breedtesport € 75,00 € 161,00 € 236,00
1e) Spelend lid Aspiranten (B en C jeugd) Wedstrijdsport* € 75,00 € 155,00 € 230,00
  Breedtesport € 75,00 € 130,00 € 205,00
1f) Spelend lid Pupillen (D, E en F jeugd) Breedtesport € 75,00 € 120,00 € 195,00
1g) Kangoeroes   € 67,00   € 67,00
Niet spelend verenigingslid        
2a) Verenigingslid   € 75,00   € 75,00
2b) Kaderlid   € –   € –
2c) Ere-lid       € –

* Voor teams die wedstrijdsport spelen geldt een toeslag van € 25 per jaar.

 

Bedragen voor spelende en niet spelende leden worden jaarlijks vanaf 2022-2023 voor inflatiedoeleinden geïndexeerd met maximaal het door het CBS gepubliceerde CPI inflatiecijfer van het laatst gepubliceerde gehele jaar (‘Jaarmutatie CPI, afgeleid’) en naar boven afgerond op hele euro’s. Correctie voor inflatie heeft als doel om de jaarlijkse prijsstijging van de bondsbijdrage en overige met de korfbalbeoefening samenhangende kostenstijgingen (deels) te compenseren.

 

Ten aanzien van de contributie gelden de volgende regels:

  1. Lid worden bij VEO doe je voor een heel seizoen. In juli – aan het begin van het korfbalseizoen ‑ wordt een rekening verstuurd voor het hele seizoen. De betalingstermijn is dertig dagen. De contributie moet uiterlijk 1 september zijn voldaan.
  2. Gespreid betalen is mogelijk. Betaling moet in dat geval in 4 delen worden voldaan (1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart). Een verzoek tot gespreid betalen wordt ingediend bij de penningmeester via de mail op penningmeester@veokorfbal.nl.  
  3. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of door een mail te sturen aan het secretariaat op secretariaat@veokorfbal.nl. Dit kan tot uiterlijk 1 mei van het lopende seizoen. Het lid ontvangt een ontvangstbevestiging van de opzegging van het lidmaatschap. Als dat niet het geval is, dan is de opzegging niet verwerkt. Afmelden bij de trainers of bij de Technische Commissie (Senioren of Jeugd) geldt niet als opzegging. Als niet voor 1 mei wordt opgezegd, dan wordt de contributie van het daarop volgende seizoen in rekening gebracht.
  4. In geval van tussentijds opzegging of tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap kan een verzoek worden ingediend bij het secretariaat voor restitutie van een deel van de betaalde contributie. Dit is alleen mogelijk in geval van een verhuizing, zwangerschap of een langdurige blessure. In dat geval wordt de (resterende) contributie in rekening gebracht voor het lopende kwartaal waarin wordt opgezegd, plus het daarop volgende kwartaal. Kwartalen zijn in deze ‘korfbalkwartalen’.
  5. Tussentijds lid worden van VEO is mogelijk. In dat geval wordt de contributie in rekening gebracht voor het lopende kwartaal waarin men lid wordt plus de daarop volgende kwartalen. Kwartalen zijn in deze ‘korfbalkwartalen’.
  6. Kaderlidmaatschap is alleen mogelijk zolang het lid een kaderfunctie vervult (trainer/scheidsrechter/bestuursfunctie) en geen gebruik maakt van de faciliteiten van VEO. Met faciliteiten van VEO wordt bedoeld: meespelen of meetrainen met teams of het spelen van recreatief korfbal zoals ballen met de donderdagavond heren. Wanneer men het kaderlidmaatschap beëindigd, wordt dit omgezet naar een verenigingslidmaatschap, tenzij het lid volledig opzegt.
  7. Jaarlijks communiceert het bestuur de contributie voor het komend jaar (inclusief toelichting) schriftelijk voor 1 mei aan de leden.