Contributie

 

Categorie Soort lid Contributie Omgerekend per kwartaal
Spelende leden Senioren € 280* € 70,00*
Junioren

(A-jeugd)

€ 230* € 57,50*
Aspiranten

(B en C-jeugd)

€ 200* € 50,00*
Pupillen

(D, E en F-jeugd)

€ 190* € 47,50*
Kangoeroes € 65 € 16,25

* Voor teams die wedstrijdsport spelen geldt een toeslag van € 25 per jaar.


Niet spelende leden Buitengewoon lid € 125 € 31,25
Kaderlid € 50 € 12,50
Erelid € 0 € 0

Ten aanzien van de contributie gelden de volgende regels:

  1. Lid worden bij VEO doe je voor een heel seizoen. In juli – aan het begin van het korfbalseizoen ‑ wordt een rekening verstuurd voor het hele seizoen. De betalingstermijn is dertig dagen. De contributie moet uiterlijk 1 september zijn voldaan.
  2. Gespreid betalen is mogelijk. Betaling moet in dat geval in 4 delen worden voldaan (1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart). Een verzoek tot gespreid betalen wordt ingediend bij het secretariaat op secretariaat@veokorfbal.nl.  De toeslag voor wedstrijdsport moet uiterlijk 1 september zijn voldaan.
  3. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of door een mail te sturen aan het secretariaat op secretariaat@veokorfbal.nl. Dit kan tot uiterlijk 1 mei van het lopende seizoen. Je ontvangt een ontvangstbevestiging van je opzegging van je lidmaatschap. Als dat niet het geval is, dan is je opzegging niet verwerkt. Houd dit dus in de gaten! Afmelden bij de trainers of bij de Technische Commissie (Senioren of Jeugd) geldt niet als opzegging! Als niet voor 1 mei wordt opgezegd, dan wordt de contributie van het daarop volgende seizoen in rekening gebracht.
  4. In geval van tussentijds opzegging van het lidmaatschap kan een verzoek worden ingediend bij het secretariaat voor restitutie van een deel van de betaalde contributie. Dit is alleen mogelijk in geval van een verhuizing, zwangerschap of een langdurige blessure. In dat geval wordt de contributie in rekening gebracht voor het lopende kwartaal waarin wordt opgezegd, plus het daarop volgende kwartaal. Kwartalen zijn in deze ‘korfbalkwartalen’.
  5. Tussentijds lid worden van VEO is mogelijk. In dat geval wordt de contributie in rekening gebracht voor het lopende kwartaal waarin men lid wordt plus de daarop volgende kwartalen. Kwartalen zijn in deze ‘korfbalkwartalen’.
  6. Kaderlidmaatschap is alleen mogelijk zolang het lid een kaderfunctie vervult (trainer/scheidsrechter/bestuursfunctie) en geen gebruik maakt van de faciliteiten van VEO. Met faciliteiten van VEO wordt bedoeld: meespelen of meetrainen met teams of het spelen van recreatief korfbal zoals ballen met de donderdagavond heren. Wanneer men het kaderlidmaatschap beëindigd, wordt dit omgezet naar een buitengewoon lidmaatschap, tenzij men volledig opzegt.