Bardiensten

Let op

Tot nader order zijn het clubhuis en het terras gesloten. Dit betekent dat er geen bardiensten nodig zijn. Ook in de zaal zijn er weer CoCo’s nodig voor zowel de zaterdagen als de trainingsdagen. Hieronder volgt een schema tot en met de kerstvakantie. Mochten er aanpassingen komen vanuit het RIVM dan zullen deze ook worden meegenomen in het schema. Het is dus van belang om dit schema in de gaten te houden. De informatie voor de CoCo’s kun je hier vinden.