Zoekresultaten voor: bestuur

 • Voordracht Kjeld Verboom als bestuurslid technische zaken

  Voordracht Kjeld Verboom als bestuurslid technische zaken

  Op de ALV van 16 november zal het bestuur Kjeld Verboom voordragen om de functie van bestuurslid technische zaken in te vullen, hij vervangt daarmee Elize Rot. Als bestuur zijn we trots dat we Kjeld bereid hebben gevonden om tot het bestuur toe te treden. Kjeld is op dit moment voorzitter van de TC senioren…

 • Bestuur

  Het bestuur van c.k.v. VEO komst maandelijks bijeen om de lopende zaken van de vereniging te bespreken. Klik hier voor alle berichten en updates vanuit het bestuur. Wilt u iets onder de aandacht brengen bij het bestuur? Stuur dan een mail aan het secretariaat via secretariaat@veokorfbal.nl Voorzitter Aart Berkhoutvoorzitter@veokorfbal.nl Aandachtsgebieden: Bestuurssecretaris Chris Verschoorsecretariaat@veokorfbal.nl Aandachtsgebieden: Penningmeester Oscar Mechielsen penningmeester@veokorfbal.nl…

 • Reminder ALV en voltallig nieuw bestuur straks!

  Reminder ALV en voltallig nieuw bestuur straks!

  Beste VEO’ers, Hedenochtend zijn de stukken t.b.v. Algemene Ledenvergadering per mail verstuurd. U bent uitgenodigd om donderdag 24-9-2020 op deze ALV aanwezig te zijn. Aanvang 19.30 u, locatie: kantine. Corona-regels zijn uiteraard van kracht. Wilt u uw mail goed checken en nagaan of e.e.a. bij u is aangekomen? Mocht er iets misgegaan zijn in de…

 • Bestuurskandidaten stellen zich voor

  Bestuurskandidaten stellen zich voor

  Beste leden, Zoals bekend zwaaien de oude rotten uit het bestuur na dit jaar af en zal op de ALV later dit jaar een nieuw bestuur geïnstalleerd worden. We zijn erg blij dat een jongere groep uit het midden van de vereniging zich heeft aangemeld om bestuursfuncties te gaan vervullen. De positie voor secretaris in…

 • Oproep geïnteresseerden bestuursfunctie

  Oproep geïnteresseerden bestuursfunctie

  Op de ledenvergadering van 2020 (najaar) zullen drie leden van het bestuur hun taken neerleggen, t.w.: de voorzitter (Cock Fuchs), bestuurslid algemene zaken (Chris Boogert) en secretaris (Jan Scheffers). Daarnaast bestaan reeds langer vacatures binnen het bestuur betreffende de posten Communicatie & PR alsmede Vrijwilligerszaken. Penningmeester (Oscar Mechielsen) en bestuurslid Technische Zaken (Aart Berkhout) blijven…

 • Aart Berkhout waarnemend bestuurslid Technische Zaken

  Zoals bekend kwam onlangs de post Technische Zaken (TZ) binnen het bestuur vacant, een centrale plek binnen onze vereniging. De afgelopen periode is nagedacht en hard gezocht naar een nieuw bestuurslid TZ. We zijn blij te kunnen melden, dat een zeer enthousiast persoon bereid is gevonden deze vacature op te vullen, namelijk Aart Berkhout. Aart…

 • Bestuur zoekt opvolgers en aanvulling!…

  Bestuur zoekt opvolgers en aanvulling!…

  Zoals jullie op de bijzondere ALV in juni hebben vernomen, zullen in het najaar van 2020 Cock Fuchs (voorzitter), Chris Boogert (algemene zaken) en Jan Scheffers (secretaris) in elk geval terugtreden. Daarnaast zouden we graag het bestuur met nog een lid algemene zaken uitbreiden. Penningmeester Luc Terra zal dit najaar aftreden, voor hem is zoals…

 • Contactpersonen bestuur

  Contactpersonen bestuur

  Beste mensen, Hieronder vinden jullie ter informatie de functie- en portefeuilleverdeling van het bestuur voor het lopende seizoen. Je kan deze informatie ook permanent vinden op de website onder: Home => tabblad “Over VEO” => ”bestuur”. Mocht je vragen of opmerkingen hebben kun je deze richten tot het desbetreffende bestuurslid via het mailadres of via…

 • Rookvrij korfballen – oproep bestuur om mee te praten

  Rookvrij korfballen – oproep bestuur om mee te praten

  Het kan niemand ontgaan zijn dat roken en de schadelijke effecten daarvan volop in het nieuws zijn. Ook het KNKV besteedt hier aandacht aan: ”Het KNKV wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. Want korfbal is goed voor je: het geeft je energie, je bent fitter en het verbetert je conditie. Een goede gezondheid helpt…

 • Invulling bestuursfuncties + Vacature Communicatie

  Invulling bestuursfuncties + Vacature Communicatie

  Om diverse redenen hebben we ons beraden over de verdeling van de diverse taken en functies binnen het bestuur. Op de ALV van september hebben we beloofd om hierop terug te komen en jullie daarover te berichten. Bij deze een kort overzicht van de uitkomst: Voorzitter: Cock Fuchs Penningmeester: Luc Terra Secretaris: Jan Scheffers Technische…