Zoekresultaten voor: bestuur

Reminder ALV en voltallig nieuw bestuur straks!

Beste VEO’ers, Hedenochtend zijn de stukken t.b.v. Algemene Ledenvergadering per mail verstuurd. U bent uitgenodigd om donderdag 24-9-2020 op deze ALV aanwezig te zijn. Aanvang 19.30 u, locatie: kantine. Corona-regels zijn uiteraard van kracht. Wilt u uw mail goed checken en nagaan of e.e.a. bij u is aangekomen? Mocht er iets misgegaan zijn in de […]

Meer lezen

Bestuurskandidaten stellen zich voor

Beste leden, Zoals bekend zwaaien de oude rotten uit het bestuur na dit jaar af en zal op de ALV later dit jaar een nieuw bestuur geïnstalleerd worden. We zijn erg blij dat een jongere groep uit het midden van de vereniging zich heeft aangemeld om bestuursfuncties te gaan vervullen. De positie voor secretaris in […]

Meer lezen

Oproep geïnteresseerden bestuursfunctie

Op de ledenvergadering van 2020 (najaar) zullen drie leden van het bestuur hun taken neerleggen, t.w.: de voorzitter (Cock Fuchs), bestuurslid algemene zaken (Chris Boogert) en secretaris (Jan Scheffers). Daarnaast bestaan reeds langer vacatures binnen het bestuur betreffende de posten Communicatie & PR alsmede Vrijwilligerszaken. Penningmeester (Oscar Mechielsen) en bestuurslid Technische Zaken (Aart Berkhout) blijven […]

Meer lezen

Aart Berkhout waarnemend bestuurslid Technische Zaken

Zoals bekend kwam onlangs de post Technische Zaken (TZ) binnen het bestuur vacant, een centrale plek binnen onze vereniging. De afgelopen periode is nagedacht en hard gezocht naar een nieuw bestuurslid TZ. We zijn blij te kunnen melden, dat een zeer enthousiast persoon bereid is gevonden deze vacature op te vullen, namelijk Aart Berkhout. Aart […]

Meer lezen

Bestuur zoekt opvolgers en aanvulling!…

Zoals jullie op de bijzondere ALV in juni hebben vernomen, zullen in het najaar van 2020 Cock Fuchs (voorzitter), Chris Boogert (algemene zaken) en Jan Scheffers (secretaris) in elk geval terugtreden. Daarnaast zouden we graag het bestuur met nog een lid algemene zaken uitbreiden. Penningmeester Luc Terra zal dit najaar aftreden, voor hem is zoals […]

Meer lezen

Contactpersonen bestuur

Beste mensen, Hieronder vinden jullie ter informatie de functie- en portefeuilleverdeling van het bestuur voor het lopende seizoen. Je kan deze informatie ook permanent vinden op de website onder: Home => tabblad “Over VEO” => ”bestuur”. Mocht je vragen of opmerkingen hebben kun je deze richten tot het desbetreffende bestuurslid via het mailadres of via […]

Meer lezen

Rookvrij korfballen – oproep bestuur om mee te praten

Het kan niemand ontgaan zijn dat roken en de schadelijke effecten daarvan volop in het nieuws zijn. Ook het KNKV besteedt hier aandacht aan: ”Het KNKV wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. Want korfbal is goed voor je: het geeft je energie, je bent fitter en het verbetert je conditie. Een goede gezondheid helpt […]

Meer lezen

Invulling bestuursfuncties + Vacature Communicatie

Om diverse redenen hebben we ons beraden over de verdeling van de diverse taken en functies binnen het bestuur. Op de ALV van september hebben we beloofd om hierop terug te komen en jullie daarover te berichten. Bij deze een kort overzicht van de uitkomst: Voorzitter: Cock Fuchs Penningmeester: Luc Terra Secretaris: Jan Scheffers Technische […]

Meer lezen

VEO-bestuur versterkt met Remco van Amersfoort

Het bestuur is blij te melden dat Remco van Amersfoort na zijn enthousiaste e-mail naar het bestuur bereid is om, met instemming van de ALV, toe te treden tot het VEO-bestuur en de nieuwe koers te helpen voortzetten. In het bestuur zal Remco zich onder meer bezighouden met het vrijwilligersbeleid. Remco woont met zijn vrouw […]

Meer lezen
1 2 3 24